Несъгласие с условията за събиране на лични данни

За съжаление според общите ни условия няма как да оперира сайтът ни без да събираме необходимите данни за функционирането му.

След като не сте съгласни да събираме необходимата за нас информация, няма как да ви предложим добро качество на услугата ни и учтиво ви молим да напуснете сайта и да прекратите използването му!

Благодарим ви и извинете за неудобството!

Заповядайте в Mагазини Арника